Sorbenter

Rensning af overfladevand

Vores Blueguard®-produkter baserer på mineralet olivin, som fremstilles af en norsk bjergart. De fungerer som aktive adsorbenter, der binder tungmetaller fra forurenet vand. Produkterne kan agere som kontaktfilter eller som adsorberende barriere til at binde forurening fra overfladevand, veje, jernbaner, industri, mineområder mv. Med et stort og aktivt overfladeareal kan Blueguard® både bruges som bundbarriere og som topforsegling til at forhindre lækager fra pladser med forurenede materialer.

Selvfølgelig er produkterne blevet produceret under streng kontrol og i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001-standarden for miljøledelse.

Læs mere om Dansand Blueguard® for rensning af overfladevand her!
Hent Dansand Blueguard® datablad her!