Filtermedier

Dansand Filterjord®

Filterjord tilgodeser de forskellige behov, der kan være i forbindelse med klimatilpasning og kan anvendes til nedsivning af overfladevand, da jord er en af de bedste og mest alsidige medier til filtrering og rensning af vand.

Dansand filterjord® udskiller sig fra alle andre ved at være fremstillet uden råjord, men derimod med kontrollerede råvarer som kompost, spagnum og vasket sand. Dette betyder, at vores filterjord ikke indeholder utilsigtede stoffer så som fosfor, zink eller jern.

Dansand fremstiller 2 typer filterjord som standard, begge er fremstillet efter de gængse normer.

Vores filterjord er ensartet, da det produceres på Danmarks eneste PLC-styrede blandeanlæg, som kan producere den rigtige sammensætning med meget stor nøjagtighed hvad enten det er til brug ved hurtig nedsivning, høj rensning eller plantevækst.

Læs mere om Dansand Filterjord® her