Blueguard som basis for enkle, driftsikre filteranlæg

Hvordan kan Blueguard anvendes?

Blueguard som basis for enkle, driftsikre filteranlæg

En af vores største klimaudfordringer er håndtering af de stigende vandmængder, som belaster det danske kloaknet. Men det er ikke kun mængderne, det handler om - ofte har overfladevand fra veje og byggepladser været i kontakt med tungmetaller, fosfor og andre kilder til forurening.

Flere og flere kommuner kræver derfor, at vandet håndteres og renses separat,  inden det udledes til recipient eller får lov til at sive ned i undergrunden.

Veje, tage og sportsbaner

Med DANSAND® Blueguard er det muligt at fremstille enkle, driftsikre filteranlæg, som er enkle at anlægge og har en lang forventet levetid. Blueguard kan anvendes indenfor en lang række områder, hvor der er risiko for forurening med tungmetaller, for eksempel veje, industrielt processpildevand, kunstgræsbaner og afløb fra byggepladser. Blueguard er også velegnet til regnvand, der har været i kontakt med tage og tagrender af bly, zink og kobber. 

Vi har udarbejdet en række eksempler på udformning og dimensionering af forskellige typer filteranlæg. Hent dem her:

Rensning af overfladevand fra vejanlæg

Afledning af regnvand fra kunstgræsbaner 

Rensning af tungmetaller fra processpildevand

Afledning af regnvand fra zink-, bly- og kobberbelastede tage