Blueguard
Dansand® Blueguard

DANSAND® Blueguard

Effektivt, naturligt filtermateriale

DANSAND® Blueguard er et naturligt filtermateriale, som effektivt optager store mængder tungmetaller og forforforbindelser fra forurenet vand uden senere at frigive dem.

Blueguard fungerer som et adsorptionsfilter og er specielt udviklet til fremstilling af gennemstrømningsfiltre og kontaktfiltre til områder, hvor der er krav til kvaliteten af vandet, inden det nedsives eller udledes til recipient.

Læs mere om de mange anvendelsesmuligheder for Blueguard her >>

Olivin som aktiv substans

Blueguard er et fint pulver af knust olivin, der udvindes i Åheim i Norge og efterfølgende bindes sammen med kromfri cement til et granulat.

Forsøg i Danmark og Norge har påvist, at Blueguard har en meget stor adsorptionskapacitet: mellem 95% og 99% af alle tungmetaller og fosforforbindelser fjernes fra det belastede vand.

Olivin, som er den aktive substans i Blueguard, har en yderst reaktiv overflade, når den knuses. I modsætning til andre adsorbenter som ler og zeolit binder den tungmetalioner og fosfationer permanent til sin overflade – uden senere udvaskning.

Bortskaffes som inert affald

Med Blueguard er det muligt at fremstille enkle, driftsikre filteranlæg med lang levetid og meget begrænset vedligehold. Når anlægget engang skal nedlægges eller renoveres, kan det brugte Blueguard bortskaffes som inert affald. Der er ingen risiko for, at de bundne tungmetaller frigives igen.

Kontakt os og hør mere om DANSAND® Blueguard