MILJØ

Dansand Miljø

Omtanke for miljøet

Vi sætter en ære i at vise omtanke for miljøet. Vi udvikler produkter og løsninger, der er med til at sikre en bæredygtig udvikling af samfundet. Desuden lever alle vores produkter op til gældende miljøkrav – det er en selvfølge for os.

Et svar på tidens største miljøudfordring

En af tidens største miljøudfordringer er at værne om vores vandressourcer. Klimaændringerne giver mere nedbør, og den megen regn hober sig op på veje og parkeringspladser, på sportsanlæg, byggepladser og industrigrunde.

Der er risiko for, at tungmetaller, fosfor og anden forurening kan sive ned i jorden og ende i grundvandet.

Produkter og løsninger

Dansand har udviklet en række produkter til fremstilling af gennemstrømningsfiltre og nedsivningsanlæg, der kan rense det forurenede vand for en lang række stoffer som tungmetaller, fosfor, plastblødgørere og pesticider.

DANSAND® Blueguard - optager tungmetaller og fosfor fra overfladevand, søer og vandløb

DANSAND® filterjord - velegnet til nedsivningsanlæg ved f.eks. vejbyggeri