Støberisand

Dansand A/S' oprindelse

Grundlaget for Dansands start i 1971 var støberibranchen. Det var gennem leverancer til støberibranchen at Dansand opnåede stor know-how omkring produktion af kvartssand. Kvartssand, der bruges til fremstilling af kerner og forme med kunststof-bindere som furan og cold-box, skal være veldefineret og i videst muligt omfang frit for støv. Derfor udvikledes en proces, der indebærer, at sandet skrubbes og vaskes samt hydroklasseres inden det ovntørres med naturgas og sigtes til de endelige standardsorteringer, som fremgår af nedenstående gradueringsskema.

Formålet med denne proces er naturligvis at opnå høje sintringstemperaturer, et lavt slemstofindhold og en høj kemisk renhed, som i alle henseender kan leve op til vore kunders krav – både til støberibrug såvel som til en lang række andre industrielle formål. Foruden at fremstille standardsorteringer gør processen det muligt at fremstille en lang række specialsorteringer "skræddersyet" efter vore kunders ønske.

Nr.Sigter MKTOF GG AFS
100,00-0,18 mm0,08-0,11 mm
130,00-0,25 mm 0,11-0,17 mm100-300 cm2/g50-8585-150
180,09-0,25 mm0,14-0,20 mm115-150 cm2/g80-9075-85
200,13-0,36 mm0,18-0,24 mm100-130 cm2/g60-7560-75
260,13-0,36 mm0,22-0,27 mm85-105 cm2/g70-9050-60
290,18-0,50 mm 0,28-0,32 mm75-90 cm2/g60-8045-55
330,18-0,71 mm0,33-0,39 mm65-80 cm2/g55-7040-50
400,25-0,71 mm0,37-0,45 mm50-60 cm2/g83-9730-40
500,36-1,00 mm0,50-0,65 mm35-55 cm2/g75-9520-35
1000,36-2,00 mm0,75-0,95 mm20-40 cm2/g50-7015-25

Sigteserie i henhold til DIN/ISO 3310-1
MK = Middelkornstørrelse
AFS = American fineness no.
TOF = Teoretisk overflade i cm2 pr. gram
GG = Ensartethedsgrad

Øvrige egenskaber (retningsgivende, afhænger af sandtype)
Hårdhed 7 mohs
Rumvægt 1,4 - 1,6 g/cm3
Humus ca. 0-1
Glødetab ca. 0,2%
pH-værdi ca. 6,0
Slemstof ca. 0,2-0,3%
Sintringstemperatur 1300-1600°C
SiO2 ca. 94-99


Hent datablade industri-/støberisand her