Sand til tørbeton og mørtel

Fra kvartssand til specialmørtler

Kvartssand fra Dansand A/S indgår i mange forskellige produkter – og danner grundlag for mange forskellige specialbetontyper, mørtler og spartelmasser. Alle med den høje kvalitet som fællesnævner.

Rent og med et højt indhold af kvarts. Sådan kan du genkende godt sand. Og sådan er mørtelsandet fra Dansand. Samtidig med det rene tilslag med højt kvartsindhold, sørger vi for en ensartet kornkurve, der har meget stor betydning for det endelige produkts styrke og egenskaber i øvrigt.
Som nævnt på siden med Specialsand, kan vi skræddersy vores sand – og langt den overvejende del leveres i dag med kundetilpassede kornkurver.Vores sand er CE-mærket til brug i beton og mørtler!