Sandfyldninger

Tomhedens fylde

Ovntørret sand er et optimalt materiale til fyldning af bl.a. kloakrør, vindmølletårne, hulrum i bygninger og olietanke.

Vi leverer sand til alle former for sandfyldning. Når sandet leveres, skal olietanke være bundsugede - påfyldningsstuds og udluftningsrør skal være intakte – men forbindelsen til huset skal være afbrudt.

Ved større olietanke skal mandedækslet være fjernet, ligesom der skal være folk på pladsen, der kan hjælpe Dansand A/S' chauffører ved større opgaver som fx kloakledninger og store tanke. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal chaufføren kunne blive ved bilen.

Ved større rør, vindmølletårne og store olietanke skal slange gøres fast i top af rør/ledning. Ofte bruges 3" (50mm/6 bar) pel-rør, som kan trækkes tilbage efterhånden som fyldning sker. Montering af sådanne rør skal gøres af entreprenøren, inden bilen med sand ankommer.

Vi kan desværre ikke sandfylde benzintanke pga. eksplosionsfare.