Filtersand

Helt rent og ens hver gang!

Dansand® Filtersand er kompromisløs kvalitetssand. Når vi fremstiller filtersand sker det i en nøje styret produktionsproces. Vi vasker sandet helt rent for ler og støv, vandsorterer det, tørrer det med naturgas, så det er helt fri for bakterier, for endelig at sigte det – så vi opnår en ensartet og nøje defineret filtersand.

Dansand® Filtersand sælges til mange brøndborere over hele Danmark og Tyskland. Sammen med Bentonit, sættes brønden, så den giver maksimalt vandtilstrømning til boringen.

Filtersand fra Dansand A/S, som er med til at sikre rent drikkevand, kan fremstilles i specielle sorteringer efter aftale. Som standard leverer vi 10 forskellige sorteringer efter nedenstående gradueringsskala.

FILTERSAND STANDARD
NR.SIGTEROVERKORNUNDERKORND10/D60kg/m3
00,40-0,80 mmmax. 5%max. 5%1.51,586
10,40-0,90 mmmax. 5%max. 5%1.51,605
20,71-1,25 mmmax. 5%max. 5%1.51,622
30,90-1,60 mmmax. 10%max. 10%1.51,63
41,00-2,00 mmmax. 10%max. 10%1.51,575
51,40-2,50 mmmax. 10%max. 10%1.51,574
62,00-3,55 mmmax. 10%max. 10%1.51,582
73,15-5,60 mmmax. 10%max. 10%1.51,579
84,00-9,00 mmmax. 10%max. 10%1.51,578

D10/D60 = uensformighedsgrad
Overkorn/underkorn max. = højst tilladte % korn over/under sigter.

Filtersand er produceret i henhold til DS/EN 12904.

Udover de ovennævnte kornstørrelser, tilbyder vi desuden b ærelag i følgende 3 sorteringer:
8 - 16 mm
16 - 32 mm
32 - 64 mm

Bærelag fremstilles af runde søsten, der sorteres og vaskes. Efter ønske kan de 3 bærelag desinficeres.

Filtersand leveres i:

  • 25 og 15 kg sække (15 kg kun i udvalgte sorteringer )
  • 1.000, 1.250 og 1.500 kg. big-bags
  • Som bulk i tankbil efter aftale.

Fra tankbilen kan der med anvendelse af vand gennem en slange, fyldes ind i filtre på vandværker. Dette for at begrænse dannelsen af nyt støv i filtersandet. Der medfølger altid en vejledning for korrekt fyldning af vandfiltre.

Sammen med sandet leverer vi en sigteanalyse, der dokumenterer kvaliteten. Dansand gemmer analysen og en fysisk prøve af det leverede sand i vort arkiv i 5 år fra levering.

Hent filtersand datablad