Olietillæg

Beregning af olietillæg

 
DatoIndex 10015.07.201915.08.201913.09.2019
Oliepris
Brent Europa
6866,8657,3761,25
USD6,206,626,686,73
En Tønde
i DKK
421,60442,61383,23

412,21

Index DKK100104,9890,9097,77
Tillæg
Transport +
Emb. varer
%1,0000
Tillæg
tør bulk AB
%0,7500

Tillæg bulk lev.
-sand inkl.
silotransport

%0,850

 0

Gældende fraAugust 2019September 2019Oktober 2019

Hvis olieprisen kommer over index 100 pålægges der automatisk olietillæg. Dvs. stiger olieprisen til mere end kr. 421,60 pr. tønde udløses olietillæg.

USD kursen og Brent Europa olieprisen aflæses hver d. 15. i måneden på nedenstående hjemmeside. Hvis d. 15. ikke er en hverdag, tages den første hverdag inden d. 15. Dette danner grundlag for næste måneds olietillæg.

Link til oliepris her. 
Link til valutakurs her.

Beregning af tillæg / Transport og Emballerede varer: Ca. 20% af vores salgspris er olierelateret, dvs. stiger olien med 10%, stiger olietillægget med 2%.

Beregning af tillæg / Tør Bulk: Ca. 15% af vores salgspris er olierelateret, dvs. stiger olien med 10%, stiger olietillægget med 1,5%.