Nyheder fra Dansand A/S
10.03.2020

Råstofafgiften forhøjes med 11 procent

Folketinget har den 27. februar i år vedtaget ændringer af en række love, herunder Affalds- og Råstofafgiftsloven.

Ændringerne betyder, at afgiftssatserne for råstoffer hæves med 11 procent over de næste fem år.  

Den 1. april 2020 vil afgiften stige med 5,50 procent, og per 1. januar 2023 med yderligere 5,50 procent. Det svarer til en årlig stigning på 1,80 procent.

Denne stigning er vi nødsaget til at fakturere videre til vores kunder. Fakturaer udstedt efter den 31. marts 2020 vil derfor blive påført den nye afgift, dvs. 3,16 kr. pr. ton mod de nuværende 3,00 kr. pr. ton.

Alle, som har spørgsmål til emnet, er velkomne til at kontakte os på  info(at)dansand.dk.

Der kan også findes uddybende information om ændringerne via linket her  https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l97/20191_l97_som_vedtaget.pdf