Nyheder fra Dansand A/S
22.10.2018

Ny lavteknologisk løsning renser tungmetalforurenet vand

Dansand har i samarbejde med sit norske søsterselskab udviklet produktet Dansand Blueguard. Det er den midtjyske sandproducents bud på en løsning, som gør det nemt og billigt at rense tungmetalholdigt vand.

Der findes forskellige metoder til at rense tungmetalforurenet spilde- og overflade vand, så det overholder kommunernes grænseværdier. Men disse løsninger er som regel både dyre at installere og vedligeholde.

Dansand Blueguard er et naturligt filtermedium, der optager store mængder tungmetaller uden senere at frigive dem. Samtidig kan brugt Blueguard bortskaffes som inert affald, så virksomhederne ikke skal betale særbidrag til kommunen for deponi af farligt affald.

Driftssikre anlæg og lave udgifter til vedligehold

-Netop kombinationen af en stor bindingskapacitet og evnen til at binde de forurenende tungmetaller permanent til sin overflade er afgørende for, at filteranlæg med Blueguard er særdeles driftssikre og har lave udgifter til vedligehold, udtaler geolog og miljøspecialist hos Dansand, Steen Frantzen.

Dokumenteret rensningseffekt

Det aktive stof i Blueguard udgøres af mineralet olivin, som er en bjergart, der brydes i Norge. Når olivin knuses, binder den tungmetaller til sin overflade via en adsorption, det vil sige en kemisk proces, som skaber meget stærke bindinger mellem tungmetallet og mineralet – også i høje saltkoncentrationer og ved lav pH.

-Vi har et omfattende materiale, dels fra universiteter i Danmark og Norge og dels fra kommercielle testanlæg. Alle resultater viser, at olivin har en meget høj rensningseffekt, som ligger fra 80% op til 95%, forklarer Steen Frantzen.

10 års erfaring fra Norge

I Norge har man gennem de seneste 10 år brugt Blueguard til en lang række filtreringsopgaver, blandt andet i forbindelse med rensning af processpildevand fra metalforarbejdende virksomheder og regnvand fra genbrugspladser og veje.

Herhjemme er anvendelsen af materialet endnu nyt. Det første anlæg blev etableret i 2016 på motorvejsstrækningen mellem Silkeborg og Låsby. Her blev der opført et bassinanlæg, der bruger Blueguard til at rense overfladevandet fra et stort parkeringsområde. Anlægget beskytter den nærliggende Korskær Bæk, som vandet udledes til, og projektets resultater følges nøje af Aalborg Universitet.

Nye anlæg under opførelse

Også nye projekter er i øjeblikket under opførelse, bl.a. i Holbæk Sportsby, hvor der bliver bygget et filter med Blueguard til rensning af zinkholdigt drænvand fra sportbyens nye kunstgræsbaner.

-De foreløbige målinger fra flere kunstgræsbaner har vist rigtigt gode resultater, og vi ser frem til at anlægget i Holbæk som et af de første i Danmark bliver taget i drift, afslutter Steen Frantzen.