Nyheder fra Dansand A/S
08.08.2018

Ny færdigvaresilo giver Dansand mulighed for at udlevere sand 24/7

Gennem foråret har Dansands projekt- og smedeteam arbejdet intenst på at fremstille, montere og indkøre et helt nyt anlæg til udlevering af DANSAND® Mørtelsand Nr. 29 i tankbiler.

DANSAND® Mørtelsand Nr. 29 er en af de mest solgte typer tørret kvartssand. Nu kan dette produkt, uden bemanding fra Dansand ansatte, udlæsses døgnet rundt med automatisk vejning, fakturering og godkendt kvalitetssikring.

Den nye silo indeholder ca. 230 tons tørret kvartssand. Chaufføren vejer den tomme bil, kører under udlleveringstuden, indtaster sin unikke kode og får læsset den ønskede mængde mørtelsand. Samtidig går der besked til fakturering og kvalitetsstyring, og næstfølgende dag får kunden faktura og kvalitetscertifikat.

Dansand udleverer øgede mængder sand, og derfor opstår der på bestemte tidspunkter køer af tankbiler, som skal læsse tørret kvartssand.

Med investeringen i det nye anlæg er udleveringskapaciteten blevet forøget og køerne ved Dansands to udveringssteder væsentligt reduceret.