Nyheder fra Dansand A/S
26.04.2018

Dansand leverer ny filterløsning til Herning Vand

I samarbejde med Herning Vand og Envidan har Dansand A/S afleveret projektet vedrørende levering og indbygning af nyt filtermateriale til renseanlægget på Ålykkevej i Herning.

Både renseanlægget og de eksisterende filtermaterialer er fra 1992 og også dengang var det Dansand der leverede til opgaven.

Opgaven denne gang lød på filtermateriale til i alt 24 celler af 8 x 3,3 meter og samlet i et 1,5 meter tykt lag. Projektet blev udført i to etaper, således at den daglige drift af renseanlægget uhindret kunne fortsætte under renoveringen.

Dansand vandt ordren ved udbud og udførte såvel levering som indbygning af i alt 480 tons bærelag i tre forskellige størrelser samt 950 tons filtersand i to forskellige størrelser. Mellem hvert eneste lag af sten og sandmaterialer blev der afrettet, og de to filtersandslag blev yderligere nivelleret for at opnå en korrekt opbygning og dermed filtrering.

Dansand leverer hvert år store mængder filtermateriale til brøndboring, grundvandssænkning, vandværker og renseanlæg.