Olietillæg

Beregning af olietillæg

 
DatoIndex 10015.08.201715.09.201713.10.2017
Oliepris
Brent Europa
6849,90

56,18

56,86

USD6,206,336,216,30
En Tønde
i DKK
421,60315,87348,88358,22
Index DKK10074,9282,7584,97
Tillæg
Transport +
Emb. varer
%000
Tillæg
tør bulk AB
%000

Tillæg bulk lev.
-sand inkl.
silotransport

%00

 

0

 

Gældende fraseptember 2017oktober 2017november 2017

Hvis olieprisen kommer over index 100 pålægges der automatisk olietillæg. Dvs. stiger olieprisen til mere end kr. 421,60 pr. tønde udløses olietillæg.

USD kursen og Brent Europa olieprisen aflæses hver d. 15. i måneden på nedenstående hjemmeside. Hvis d. 15. ikke er en hverdag, tages den første hverdag inden d. 15. Dette danner grundlag for næste måneds olietillæg.

Link til oliepris her.
Link til valutakurs her.

Beregning af tillæg / Transport og Emballerede varer: Ca. 20% af vores salgspris er olierelateret, dvs. stiger olien med 10%, stiger olietillægget med 2%.

Beregning af tillæg / Tør Bulk: Ca. 15% af vores salgspris er olierelateret, dvs. stiger olien med 10%, stiger olietillægget med 1,5%.